Kinderyoga therapie

Kinderyoga therapie is individueel. Het wordt ingezet bij kinderen die even niet in hun element zijn, deze kinderen kunnen veel baat hebben bij kortdurende begeleiding met yoga op maat. Er wordt een programma op maat gemaakt voor het kind. Kinderyoga therapie helpt bij het verminderen van lichamelijk spanningsklachten en het verbeteren van sociale en emotionele vaardigheden. Het kind wordt ondersteunt door de kinderyoga coach doormiddel van oplossingsgericht te werken met behulp van yoga, visualisatie en ontspanningsoefeningen. Zijn er andere vormen bijvoorbeeld van spel wat goed aansluit bij het kind wordt ook dat ingezet. Ik help het kind bij het vinden van zijn eigen weg zodat het vanuit zich zelf met oplossingen kan komen. De oefeningen die we tijdens de kinderyoga therapie doen zullen ook mee gaan naar huis. Daar kunnen ouders dan samen met hun kind de oefeningen doen. Ook zal er gekeken worden per individu of er een sessie samen met de ouders ingepland gaan worden.

 

Kinderyoga therapie kan voor veel verschillende vragen zijn die het kind a de ouders hebben. Te denken valt aan:

• Vaak onzeker of bang zijn

• Weinig contact hebben met leeftijdsgenootjes

• Iets moeilijks hebben mee gemaakt

• Ergens erg verdrietig over zijn

• Niet in hun eigen bed durven te slapen

• Onzeker zijn

• Ongelukkig zeggen te zijn

• En voor iedereen die hulp nodig heeft en vragen ergens over heeft

 

De kosten per sessie zijn € 30,- euro.